Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening är en sammanslutning av kirurger verksamma i Sverige eller som har väsentlig anknytning till svensk kirurgi. Föreningen är Svenska Läkarsällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för kirurgi.

Visit the Swedish Surgical Society website

For access to the comprehensive surgical video library suppiled by the Swedish Minimal Invasive Society please click here.

User Options

Have a website account? Login or Register for exclusive website content.

Want to subscribe to the journal? Subscribe

Already registered on the site? Simply login below for full access to the resources available.
If you are not yet registered, you can register here

Account Login

Forgotten Password?